سوالی دارید ? مطرح بفرمایید
02188740860 الی 2 و 02188740973 الی 5
تلفن های تماس
عسلویه - شیرینو
محل برگزاری دوره

دوره های برگزار شده در آموزشگاه دریاکوش

فنی و حرفه ای:

61 دوره زیر نظر فنی و حرفه ای که تاکنون بیش از 600 نفر در این دوره ها آموزش دیدند.

 

CMAS:

بیش از 400 نفر از سال 1388 تاکنون در دوره های تفریحی ورزشی

 

دوره های Diver Medic:

این دوره 2 بار برگزار شده است                               تعداد نفرات آموزش دیده:  15 نفر

 

دوره معادل سازی IMCA:

تعداد نفرات آموزش دیده: 14 نفر

 

تعمیرات تجهیزات KMB:

تعداد نفرات آموزش دیده:  10 نفر

 

دو دوره تعمیرات کمپرسور

 

دوره دستیاری سوپروایزری :

با حضور مدرسین مجرب خارج از کشور             تعداد نفرات آموزش دیده: 7نفر

 

دوره SSI:

تعداد نفرات آموزش دیده: 3نفر

bottom-logo.png
تخصص ما آموزش است
عسلویه_شیرینو
تلفن های تماس
تلفن
02188740860_2
02188740973_5
فکس 02188733641

نماد اعتمادالکترونیکی سایت

Search