سوالی دارید ? مطرح بفرمایید
02188740860 الی 2 و 02188740973 الی 5
تلفن های تماس
عسلویه - شیرینو
محل برگزاری دوره

پکیج معمولی 1

32,000,000تومانمدت دوره :2 ماه + 10 روز
 • **********
 • شامل :
 • سطح 1
 • سطح 2
 • اپراتوری اتاق فشار

پکیج معمولی 2

36,000,000تومانمدت دوره : 1ماه و 10 روز
 • ********
 • شامل:
 • سطح 1
 • سه دوره CMAS

پکیج معمولی 3

21,000,000تومانمدت دوره : 35 روز
 • *********
 • شامل:
 • سطح 1
 • جوشکاری و برشکاری

پکیج معمولی 4

25,000,000تومانمدت دوره : 25 روز
 • ********
 • شامل:
 • سه دوره CMAS
 • تست رایگان اتاق فشار
bottom-logo.png
تخصص ما آموزش است
عسلویه_شیرینو
تلفن های تماس
تلفن
02188740860_2
02188740973_5
فکس 02188733641

نماد اعتمادالکترونیکی سایت

Search