سوالی دارید ? مطرح بفرمایید
02188740860 الی 2 و 02188740973 الی 5
تلفن های تماس
عسلویه - شیرینو
محل برگزاری دوره

پکیج پیشرفته 1

50,000,000تومانمدت دوره : 2 ماه + 10 روز
  • ************
  • شامل:
  • سطح 1
  • سطح 2
  • سه دوره CMAS

پکیج پیشرفته 3

28,000,000تومانمدت دوره : 45 روز
  • ************
  • شامل :
  • سطح 1
  • اپراتوری اتاق فشار
  • جوشکاری و برشکاری زیر آب
bottom-logo.png
تخصص ما آموزش است
عسلویه_شیرینو
تلفن های تماس
تلفن
02188740860_2
02188740973_5
فکس 02188733641

نماد اعتمادالکترونیکی سایت

Search